Trigonia interlaevigataGermany, Jurassic age.

Подробнее...